14 stycznia 2015

Czym jest sława?

Sława - jest to taki rodzaj ludzkiego osiągnięcia, które może zdobyć niewielu z nas... Czy każdy człowiek może zdobyć trwałą i dobrą sławę? Ja uważam, że tak i postaram się udowodnić swoją rację.
Po pierwsze, aby zdobyć trwałą i dobrą sławę należy zrobić coś bardzo dobrego, coś co ludzie dokładnie zapamiętają.
Sława kojarzy się ludziom z tym, że dana osoba jest bardzo popularna, znana, ale niekoniecznie zawsze lubiana. Niektórzy zdobywają ją, bo mają jakiś niezwykły talent, inni przez swoje niecodzienne zachowanie, postawę, poglądy. By zdobyć sławę trzeba być cierpliwym , choć nie zawsze jest trwała, czasami może ona trwać bardzo krótko.
~
Fame - this is the kind of human achievements that can score a few of us ... Can any person can win lasting and good fame? I think that so i will try to prove your point.
First, to get a durable and good reputation should do something very good, something people will remember exactly.
The fame of the people associated with the fact that a person is very popular, well-known, but not necessarily always popular. Some acquire it, because they have some talent, others by their unusual behavior, attitude, beliefs. To get the fame you have to be patient, but it is not always stable, sometimes it can take a very short time.


Moim zdaniem czasami o sławie decyduje przypadek, zbieg okoliczności, odpowiednie cechy charakteru. Nie każdy może zdobyć trwałą i dobrą sławę. Należy mieć w sobie wiele samozaparcia i siły, by dojść do upragnionego celu.
Sława dla człowieka
Gwiazdy muszą ciężko pracować, żeby wbić się na ekrany kin, telewizorów lub na pierwsze strony gazet. Nie jest to łatwe, a nawet gdyby było to wybredni widzowie szybko skrytykują zarozumiałą istotkę.
Dla niektórych liczą się tylko pieniądze i rozdawanie autografów. To nie wszystko. Musisz swoim fanom i innej publiczności zaoferować coś więcej. Coś wyjątkowego. Coś innego. Zawiedziesz raz, wszystko stracone. Dlatego w świecie gwiazd liczy się to, żeby był gotowy materiał. Jak zanikniesz, choćby na rok czy dwa. Trudno wrócić. Musisz się starać, wydać cierpliwości i pomysłu. Wtedy masz szanse na zdobycie ponownego zaufania.
~
I sometimes think about fame determines a coincidence, appropriate character. Not everyone can win lasting and good reputation. It should be a lot of perseverance and strength to reach the desired goal.
Fame for human
Celebrities have to work hard to stick to the big screen, TV or the headlines. It is not easy, and even if it was a picky viewers quickly criticize conceited creature.
For some, it just needs the money and autographs. That's not all. You have your fans and other public offer something more. Something special. Something else. Fail once, all is lost. Therefore, in the world of celebrities, what counts is that the material was ready. How to disappear, at least for a year or two. It's hard to go back. You have to try, give patience and ideas. Then you have the chance of winning back trust.

 
Niestety zdarzają się ludzie dla których sława może być tylko zarozumiałością. To złe odczucie. Sława ma być dla ludzi przyjemnością w wykazaniu się. Ma być czymś wyjątkowym co sprawia im radość i poczucie bycia. Nie można igrać z tak poważną instytucją. Trzeba liczyć się z konsekwencjami, polegać wyłącznie na siebie. W show biznesie trzeba być ostrożnym, ponieważ nie wiadomo kiedy ktoś zechce podłożyć ci nogę i zepsuć twoją błyskotliwość wśród ludzi. Dlatego trzeba dbać o to by, cały czas być na topie. A żeby być na topie trzeba się strasznie starać i mieć pomysł na przyszłość.
~
Unfortunately, there are people for whom fame can only be presumptuous. It's a bad feeling. Fame will be for people to be happy to demonstrate. It has to be something unique that makes them a joy and a sense of being. You can not play with such an important institution. You have to reckon with the consequences, rely on each other. In show business you have to be careful, because you do not know when someone wants to plant your foot and spoil your brilliance among the people. Therefore, you need to take care of it all the time to be on top. And to be on top you have to try and have a terrible idea for the future.

6 komentarzy:

 1. ojej przepiękne zdjęcia :) 1 i ostatnie chyba najładniejsze :)
  http://unusual-planet.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 2. Super zdjęcia ! Najlepsze jest te ostatnie. Najciekawsze z tych wszystkich. Takie miłe dla oka. Fajnie uchwyciłaś roślinkę, w takim idealnym momencie kiedy słońce na mnie podało. :)
  Pozdrawiam ! http://paulinajphotography.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 3. śliczne zdj c; a co do sławy szczerze powiem, ze nie które osoby na nią nie zasługują. Teraz każdy może być sławny, nie którzy są przez rodziców lub rodziców za nic a inny się stara i nic ;// nie którzy jeszcze to wykorzystują ;c

  beavesomee.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń